Transmisijas eļļas uzpildes iekārta "NEW GEN" + adapteri JBMTransmisijas eļļas uzpildes iekārta "NEW GEN" + adapteri JBM
 • -1 947,50 €
Review (0)
2 359,50 €4 307,00 €
Visiškai automatizuota oro kondicionieriaus pildymo mašina R134a ir R1234yf šaltnešiams, JBMVisiškai automatizuota oro kondicionieriaus pildymo mašina R134a ir R1234yf šaltnešiams, JBM
 • -1 505,00 €
Keltuvas tinka lengviesiems automobiliams ir komercinėms transporto priemonėms kelti.2 kolonu keltuvas 4500kg Evolution
 • Tik internetu
 • -250,00 €
Review (0)
1 850,00 €2 100,00 €
Modulinė dirbtuvių sandėliavimo sistema 18 vnt. JBMModulinė dirbtuvių sandėliavimo sistema 18 vnt. JBM
 • -705,00 €
Review (0)
1 785,00 €2 490,00 €
Dviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas su magnetiniu užraktu 4 tonos, 380VDviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas su magnetiniu užraktu 4 tonos, 380V
 • Tik internetu
 • -150,00 €
Review (0)
1 750,00 €1 900,00 €
Slider Offer Banner

REGLAMENTAS
Amtools.lv naudojimo sąlygos ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
SUTARTIS NUOSTOGOS

Internetinė parduotuvė www.amtools.lv nuotolinė sutartis

1. Sutarties dalykas

1.2. Pardavėjas yra internetinė prekybos svetainė www.amtools.lv , toliau internetinė parduotuvė, ir gretutinių teisių savininkas SIA "Noliktava 195", registracijos Nr. 44103091714, juridinis ir pašto adresas: Voldemāra Baloža iela 13, Valmiera, Lv-4201 , kuri savo veiklos ribose pagal šią nuotolinę sutartį, toliau Sutartis, siūlo ir parduoda prekę Pirkėjui;

1.3. Pirkėjas – veiksnus asmuo, užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje ir pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje. Asmuo, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje, patvirtina, kad yra veiksnus ir turi teisę apsipirkti internetinėje parduotuvėje;

1.4. Sutartis laikoma sudaryta tuo momentu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir sumokėjo už Prekę šių Taisyklių nustatyta tvarka;

1.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti ir papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui perkant internetinėje parduotuvėje, taikomos Sutarties sąlygos, kurios galioja prekių užsakymo metu;

1.6. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojamas Internetinės parduotuvės paslaugas arba be įspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pardavėjas mano, kad Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, gali pažeisti ar pažeidžia Sutarties sąlygas, bando pakenkti. Pardavėjui, Internetinės parduotuvės veiklai ar saugumui ar tretiesiems asmenims;

1.7. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad su šia Sutartimi ir joje esančiomis nuostatomis susipažino, jas žino, supranta ir su jomis visiškai sutinka. Pirkėjas įsipareigoja kiekvieną kartą pirkdamas susipažinti su Sutarties sąlygomis. Pirkėjas neturi teisės užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Sutarties sąlygomis arba su jomis nesutinka.

2. Registracija

2.1. Tam, kad Pirkėjas galėtų naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis ir įsigyti joje siūlomas prekes, Pirkėjas privalo užsiregistruoti ir susikurti savo asmeninę paskyrą internetinėje parduotuvėje, naudodamasis pagrindiniais registracijos duomenimis (- nurodydamas el. pašto adresą ir pasirinkdamas slaptažodis);

2.2. Sukūręs slaptažodį ir užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad slaptažodis nebūtų atskleistas tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokią veiklą, kurią atlieka internetinėje parduotuvėje prisijungęs savo slaptažodžiu. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prieigos duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jeigu Pirkėjas praranda prieigos duomenis, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją internetinės parduotuvės svetainėje nurodytu telefonu arba el.

2.3. Pirkėjas registruodamasis gali nurodyti, ar nori gauti pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus iš Pardavėjo ar jo partnerių, tuo sutikdamas, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai būtų siunčiami Pirkėjui. Jeigu Pirkėjas nenori jų gauti ir tai tinkamai patvirtino, Pardavėjas reklaminių ir informacinių pranešimų Pirkėjui nesiųs, išskyrus tuos, kurie būtini Pirkėjo atliktam užsakymui įvykdyti;

2.4. Registruoti Pirkėjai gali savo nuožiūra atitinkamose skiltyse nurodyti savo vardą, pavardę, lytį, amžių, gimimo metus ir kitą informaciją. Pirkėjas, pateikdamas informaciją apie save, suteikia teisę Pardavėjui, kaip asmens duomenų valdytojui, atrinkti, kaupti, sisteminti ir naudoti visą informaciją ir duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas naudos organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio atskleidimo, pakeitimo ar kito neteisėto duomenų tvarkymo.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo ir Prekių gavėjo tapatybei identifikuoti prekių pardavimo ir pristatymo metu, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokėtą sumą ir pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant skolas, vykdant kitus kylančius įsipareigojimus. nuo Sutarties, taip pat suteikiant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis internetinės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tik gavus pirkėjo sutikimą.

2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja internetinės parduotuvės administravimo, prekių pristatymo ir kitų su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusių paslaugų srityje. Pardavėjas patvirtina, kad jis neatskleis Pirkėjo asmens duomenų kitoms tretiesiems asmenims, išskyrus Latvijos Respublikos teisės aktuose nurodytus atvejus.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pateikiant užsakymą būtina nurodyti prekių gavėjo adresą, vardą, pavardę ir telefono numerį, elektroninio pašto adresą sąskaitai gauti (jei pasirinksite šį variantą). Perkant daugiau nei 150 eurų, būtina nurodyti visą asmens kodą, nes ši informacija pareikalavus perduodama SRS. Juridinis asmuo nurodo visus įmonės rekvizitus, kontaktinį asmenį, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad pasirinko pirkti konkrečią prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad jam yra ne jaunesnis kaip 18 metų ir susipažino bei sutinka su nuotolinės sutarties sąlygomis;

4. Prekės kaina, pristatymo išlaidos ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodytos eurais (EUR) su PVM. Prekė Pirkėjui parduodama ta kaina, kuri galioja internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo metu;

4.2. Pirkėjas už prekes ir pristatymą sumoka iš karto po užsakymo pateikimo, naudodamasis viena iš internetinėje parduotuvėje nurodytų atsiskaitymo sistemų;

4.3. Už užsakytas prekes ir pristatymą pirkėjas privalo sumokėti užsakymo pateikimo metu. Tik gavus apmokėjimą už prekes ir pristatymą, užsakymas įvykdomas ir nustatomas prekių pristatymo terminas. Mokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėjimo suma yra gauta į mokėjimo sąlygose nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Į prekių ir pristatymo kainą įskaičiuotas PVM;

4.4. Prekių užsakymo metu galioja internetinėje parduotuvėje nurodytos prekių pristatymo išlaidų kainos. Su užsakymo suma, kurią sudaro prekės kaina ir pristatymo kaina, Pirkėjas gali gauti užsakymo metu iki užsakymo patvirtinimo.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjo nurodytu adresu per Pardavėjo paskirtą kurjerį ar kurjerį;

5.2. Prekės pristatomos tik Pardavėjo nurodytoje teritorijoje. Nestandartiniai pristatymo sprendimai yra derinami su Pardavėju.

5.3. Pardavėjas pasirūpins, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas pilnai, tačiau Pardavėjas negali to garantuoti. Jeigu parduotuvėje užsakytų prekių nėra arba jų nepakanka, Pardavėjas turi teisę nepristatyti prekių arba pristatyti mažesnį prekių kiekį;

5.4. Jeigu Pardavėjas prekių Pirkėjui pristatė nepakankamą kiekį ir pristatytų prekių kiekis yra mažesnis nei Pirkėjas sumokėjo, tuomet skirtumas už nepristatytas prekes grąžinamas Pirkėjui. Pinigai grąžinami per 3 darbo dienas nuo prašymo grąžinti gavimo dienos;

5.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Prekes turi priimti pats užsakyme nurodytas asmuo. Jeigu užsakytas prekes gaus ne užsakyme nurodytas asmuo, o kitas asmuo užsakyme nurodytu adresu, laikoma, kad užsakymą gavo užsakyme nurodytas asmuo. Pardavėjas jokiu būdu neatsako už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą ar neišsamius gavėjo duomenis, arba prekę pristatymo adresu gaus kitas asmuo;

5.6. Jeigu prekių pristatymas neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės ar nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo ar užsakyme nurodyto asmens nurodytu adresu negalima rasti, nurodytas adresas negali prieiti ir pan. dėl objektyvių priežasčių), prekės siunčiamos dar kartą, tačiau nuskaičiuojama pinigų suma, kuri prilygsta pradinei siuntimo kainai.

5.7. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per Internetinėje parduotuvėje nurodytą laikotarpį arba per užsakyme pasirinktą laikotarpį, jeigu siūlomi skirtingi pristatymo terminai. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju ir derinti kitą pristatymo laiką;

5.8. Jeigu Pirkėjas pristatymo metu nustato, kad siuntos pakuotė pažeista (suplyšęs pakuotės lipdukas ar kiti išoriniai pažeidimai), arba jeigu siunta buvo pristatyta pavėluotai, privalo tai užfiksuoti siuntos pristatymo dokumente – važtaraštyje, Pardavėjo kopija. Priešingu atveju laikoma, kad siunta buvo pristatyta laiku ir be pažeidimų.

5.9. Pirkėjas iš karto po Prekių gavimo patikrina pristatytų Prekių atitikimą užsakytoms Prekėms ir užsakytam kiekiui bei gautų prekių kokybę. Jeigu Pirkėjas nustato, kad siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio, pristatomos užsakymo neatitinkančios prekės arba prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas privalo nedelsdamas tai pažymėti prekių pristatymo dokumente – važtaraštyje ir turėti teisę nepriimti konkrečių prekių. Jeigu pirkėjas pasirašė pristatymo dokumentą-važtaraštį ir jame nepadaryta žymų, laikoma, kad užsakymą atitinkančios prekės, kurių kiekis ir kokybė atitinka užsakymą, yra pristatytos.

Taip pat ne vėliau kaip Prekių gavimo dieną Pardavėjas turi būti informuotas apie nustatytus trūkumus ir aprašytas nustatytas neatitikimas, pareikalavus atitinkamo pranešimo per savo asmeninę Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje atidarytą paskyrą arba atsiųsdami elektroninį laišką Pardavėjo elektroninio pašto adresu info@noliktava195.lv . Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo elektroninio laiško gavimo momento patikrina pranešime nurodytas sąlygas ir susisiekia su Pirkėju, kad surastų susidariusios situacijos sprendimą.

5.10. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad užsakyme nurodytas asmuo prekių pristatymo metu būtų užsakyme nurodytu adresu, pristatytų kurjeriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nedelsdamas priimtų prekes, pasirašytų prekių važtaraštyje, pažymos ant važtaraščio (pardavėjo kopijoje), jei prekės pristatomos pavėluotai arba jos sugadintos.

5.11. Jeigu Pirkėjas nepateikė 5.10. punkto įvykdymą, Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, tuo tarpu Pirkėjas padengia Pardavėjo išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl prekių pristatymo, grąžinimo ar sugadinimo. Pardavėjas turi teisę išskaityti išlaidas ir žalos atlyginimą iš Pirkėjo sumokėtų sumų, jeigu Pirkėjas prekės nepriėmė arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ji Pirkėjui nebuvo išduota ir grąžinta Pirkėjui. pardavėjas.

6. Prekių grąžinimas

6.2. Prašymas grąžinti sutarties sąlygų neatitinkančią prekę turi būti pateiktas Ministrų kabineto reglamente Nr.631 „Tvarka, kuria vartotojas pareiškia pretenziją dėl prekės ar paslaugos, kuri neatitinka sutarties sąlygų. atitikti sutarties sąlygas yra pateikiamas ir svarstomas“ naudojantis Pirkėjo asmenine atsiskaitymo sąskaita, atidaryta internetinėje parduotuvėje;

6.3. Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti pirkimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamų prekių pristatymo. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu:

a) prekės negali būti grąžintos dėl savo pobūdžio, greitai gendančios ar sunaudojamos;

b) prekės buvo užsakytos specialiu kliento pageidavimu (nestandartinės prekės arba prekių kiekis, kurio nėra nepriklausomoje internetinėje parduotuvėje);

c) prekės buvo sugadintos po pristatymo;

d) kitais įstatymų numatytais atvejais;

6.4. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, kreipiasi dėl prekių grąžinimo per savo asmeninę Pirkėjui atidarytą sąskaitą internetinėje parduotuvėje ir joje nurodo visus reikiamus duomenis. Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų, kai pateikiamas prašymas grąžinti prekes per asmeninę Pirkėjo paskyrą internetinėje parduotuvėje, patikrina prašyme nurodytas aplinkybes, o prireikus susisiekia su Pirkėju, jeigu prašymas nepagrįstas;

6.5. Pasinaudojęs atsisakymo teise Pirkėjas savo lėšomis per 14 dienų nuo prekės gavimo pristato prekes į Pardavėjo biurą adresu Voldemāra Baloža iela 13, Valmiera, LV-4201.

6.6. Prekės kainą, kurią Pirkėjas, pasinaudodamas atsisakymo teise, grąžino Pardavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo.

6.7. Jeigu Pirkėjas, pasinaudodamas atsisakymo teise, grąžina prekes Pardavėjui, pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas.

6.8. Prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus Sutarties sąlygų neatitinkančių prekių grąžinimą, apmoka Pirkėjas;

6.9. Pirkėjas atsako už prekių kokybės ir saugumo palaikymą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu. Pirkėjas atsako už bet kokį prekės vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudojama su sąžiningumo principu nesuderinamu būdu, taip pat ir kitais tikslais nei prekės savybėms ar veikimui nustatyti. Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir kt.) ir nenaudota. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, toje pačioje pakuotėje, kurioje ji buvo gauta, ir prekės pristatymo dokumentą, taip pat naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priedus. Jeigu prekė nevisiškai surinkta, yra sugadinta, netvarkinga ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, taip pat negrąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtų pinigų.

6.10. Prekių grąžinimas pagal garantiją; Pirkėjas prekę savo lėšomis siunčia adresu Voldemāra Baloža g. 13, Valmiera, LV-4201. Tada gaminys nuvežamas į įgaliotus aptarnavimo centrus. Prekės taisymo laikas gali užtrukti iki 1 mėnesio. Dėl pirkėjo kaltės arba dėl netinkamos eksploatacijos garantinio remonto gali būti atsisakyta ir pirkėjui bus išrašyta sąskaita už apmokėtą garantinį remontą. Po remonto Pardavėjas grąžina prekę Pirkėjo sutartyje nurodytu adresu.

7. Prekės kokybės garantija

7.1. Visų E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prekės aprašyme, esančiame kiekvienos prekės individualioje kortelėje.

7.2. Tam tikroms prekėms galioja gamintojo garantija. Prekėms, kurioms nesuteikiama kokybės garantija, galioja atitinkamuose teisės aktuose nurodyta garantija. Jeigu Pirkėjo netenkina užsakytos Prekės kokybė, jo pareiga apie tai informuoti Pardavėją, kad jis galėtų susisiekti ir informuoti gamintoją ar oficialų prekės platintoją.

8. Kitos sąlygos

8.1. Jeigu prekės Pirkėjui pristatomos pavėluotai arba nepristatomos dėl Pirkėjo kaltės ar nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo sąlygų pažeidimus.

8.2. Jeigu prieiga prie Internetinės parduotuvės, registracija Internetinėje parduotuvėje ar užsakymo pateikimas Internetinėje parduotuvėje yra neįmanomas arba apsunkintas dėl techninių ar nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius. ar trečiosioms šalims

8.3. Pardavėjas neatsako už pasekmes, jei dėl Pirkėjo kompiuterio ar monitoriaus ypatumų Pirkėjo kompiuterio monitoriuje rodomas Internetinės parduotuvės prekių vaizdas kaip nors skiriasi nuo prekės išvaizdos gamtoje.

9. Skundų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo tvarka.

Skundą dėl prekių kokybės ir kitus su pirkimu susijusius klausimus prašome pateikti elektroniniu būdu siunčiant elektroninio pašto adresu info@noliktava195.lv arba raštu siunčiant adresu: Amtools.lv, Voldemāra Baloža iela 13, Valmiera, LV-4201. Visi skundai bus išnagrinėti per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, atsakymas išsiųstas skunde nurodytu kontaktiniu adresu.

Jeigu Jūsų skundas yra pripažintas nepagrįstu ir Jūs nesutinkate, kad skundas būtų pripažintas nepagrįstu, Jūs turite teisę pasinaudoti įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais alternatyviais ginčų sprendimo būdais, pateikdami raštišką prašymą skundo pardavėjui. prekės, skirtos ginčams spręsti ne teisme, nurodant:

 • vardas, pavardė, kontaktinė informacija;

 • paraiškos pateikimo data;

 • ginčo pobūdis, reikalavimai ir jų pagrindimas.

Informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybes ir neteisminius ginčų sprendimus:

Norėdami išsaugoti atstumo sutartį savo kompiuteryje, atidarykite nuorodą Distance Agreement.pdf ir spustelėkite išsaugoti. Jei reikia, atspausdinkite užpildytą sutartį.

Kodėl AMtools.lv naudoja slapukus?

Slapukai padeda visapusiškai naudotis amtools.lv svetainėmis. Slapukus naudojame siekdami analizuoti apsilankymus svetainėje, tobulinti ir teikti jums aktualią informaciją. Taip greičiau rasite tai, ko ieškote, ir jums bus pateikta specialiai jums parinkta informacija.

Kokie yra slapukų tipai?

 • Pagrindiniai slapukai – užtikrina, kad svetainė tinkamai veiktų, pavyzdžiui, kompiuterio ar planšetinio kompiuterio ekrane vaizdai ir tekstas būtų rodomi teisingai.

 • Asmeniniai slapukai, kuriuose saugomos svetainės nuostatos, pvz., kalba

Kas atsitiks, jei išjungsite slapukus?

Slapukus galite pakeisti ir išjungti kiekvienos naršyklės saugos nustatymuose. Atkreipiame dėmesį, kad išjungus slapukus svetainė nebeveiks optimaliai ir vėl joje apsilankius gausite naują pranešimą apie sutikimo poreikį. Taip yra todėl, kad nebeįmanoma rasti išsaugotų nustatymų, kad galėtumėte visavertiškai naudotis AMtools.lv paslaugomis.

Jūsų pritarimas

Slapukai nebėra naujiena, tačiau pagal dabartinį reglamentą prieš įdėdami slapukus į jūsų įrenginį turime gauti jūsų sutikimą.

Bendrasis duomenų saugumo reglamentas.

Siekdami dar labiau pasirūpinti savo pirkėjų asmens duomenų saugumu ir skaidrumu, kartu su naujuoju Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, AMtools.lv atlikome pakeitimus. Atnaujinome vartotojų privatumo politiką, taip pat patobulinome AMtools.lv registracijos formą.

Kaip tai taikoma AMtools.lv registruotiems vartotojams?

Kaip įprasta, AMtools.lv užsiregistravę pirkėjai gauna daugybę skirtingų privalumų. Kad privalumai ir toliau būtų teikiami, registruotus AMtools.lv vartotojus kviečiame susipažinti su atnaujinta privatumo politika, taip pat peržiūrėti savo asmeninius duomenis AMtools.lv Vartotojo paskyroje ir duoti pakartotinį sutikimą jų tvarkymui.

Ką turėtų daryti AMtools.lv registruoti vartotojai?

Registracijos duomenų atnaujinimas yra labai paprastas ir trunka ne ilgiau kaip 2 minutes! Klientas turi įvesti savo AMtools.lv Vartotojo paskyrą ir atnaujinti savo duomenis. Vartotojo paskyroje jau yra išsaugota anksčiau kliento pateikta informacija, todėl belieka įsitikinti jos tikrumu arba pridėti papildomą informaciją ir vienu paspaudimu patvirtinti asmens duomenų tvarkymą.

Kodėl buvo sukurtas reglamentas?

Naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigalioja nuo 2018 metų gegužės 25 dienos ir taikomas absoliučiai visoms įmonėms, kurios tvarko Europos Sąjungos piliečių asmens duomenis. Jame numatytos griežtesnės asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir reikalaujama, kad įmonės aiškiai apibrėžtų asmens duomenų tvarkymo tikslus, procesus ir technologijų naudojimą. Todėl reglamentas užtikrins dar didesnį saugumą kiekvienam AMtools.lv klientui – apsaugos ir užtikrins jo duomenų privatumą, tačiau tai nereikalaus praktiškai jokių pastangų jį įgyvendinant ir neturės įtakos kasdienei kliento veiklai.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)?

2018 metų gegužės pabaigoje įsigaliojo naujasis ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Apskritai reglamentas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, procesus ir technologijų taikymą, yra privalomas visoms ES piliečių duomenis tvarkančioms organizacijoms – todėl ir AMtools.lv. Viena iš skilčių, kurioje buvo atlikti pakeitimai, yra registruotų AMtools.lv vartotojų duomenų tvarkymas.

Kodėl turiu duoti naują sutikimą, jei jau ilgą laiką esu registruotas AMtools.lv vartotojas?

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo naujasis Europos Sąjungos GDPR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), o kaip rimtai į asmens duomenų apsaugą žiūrinti įmonė įgyvendinome keletą registruotų AMtools vartotojų duomenų tvarkymo pakeitimų. lv, atnaujinant sistemos privatumo politiką. Siekdami užtikrinti, kad perskaitėte mūsų naują privatumo politiką ir vis tiek leiskite mums tvarkyti jūsų asmens duomenis, norėtume, kad dar kartą išreikštumėte šį sutikimą.

Kas yra privatumo politika ir kodėl ji reikalinga? Kaip tai paveiks mane kaip klientą?

Privatumo politika yra dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kokią informaciją apie jus renkame, ką su ja darome, kiek laiko ją saugosime ir pan. Norime, kad pateikdami mums savo asmens duomenis jaustumėte saugūs, todėl mums svarbu, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume skaidriai. Tai niekaip neveikia jūsų. Ji suteikia jums informaciją ir padeda suprasti, kodėl prašome jūsų pateikti asmens duomenis ir kas su jais daroma.

Kas yra GDPR?

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) pakeičia Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB ir buvo sukurtas siekiant suderinti duomenų privatumo įstatymus visoje Europos Sąjungoje, apsaugoti ir

užtikrinti visų ES piliečių duomenų privatumą ir pakeisti būdus, kaip organizacijos visame regione sprendžia duomenų privatumo problemas.

Kas nutiktų, jei neduotų sutikimo tvarkyti duomenis?

Pateiktų asmens duomenų tvarkymas yra esminė AMtools.lv paslaugos teikimo dalis. Jei neduodate mums sutikimo, kad sutinkate su tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, negalime jums suteikti Pirkinių surinkimo ir pristatymo.

Kodėl buvo atlikti pakeitimai? Ar tai reiškia, kad anksčiau pateikti savo duomenis nebuvo saugu, ar juos tvarkėte ne pagal įstatymą? Kuo skiriasi tada ir dabar?

Mes visada elgėmės pagal įstatymus. Kadangi ES įvedė BDAR, siekdama sustiprinti pagrindines asmenų teises ir privatumą, padidindama reikalavimus, kaip įmonės tvarko ir saugo asmens duomenis, peržiūrėjome savo veiklą ir įgyvendinome tik atrinktus pakeitimus, kad atitiktume naująjį įstatymą.

Ar turiu duoti sutikimą dabar, ar galiu tai padaryti vėliau?

Sutikimas turi būti duotas kartu su nauja registracija AMtools.lv arba atnaujinant asmeninę kontaktinę informaciją AMtools.lv Vartotojo paskyroje.

Kodėl turiu pateikti asmeninę informaciją, kad galėčiau užsiregistruoti AMtools.lv?

Turime žinoti konkrečius Jūsų asmens duomenis, kad galėtume užtikrinti Pirkinių pristatymą.

Ką daryti, jei neteisingai įvedžiau savo vardą, gimimo datą, telefono numerį arba el. pašto adresą?

Bet kurią asmeninę informaciją galite bet kada pakeisti AMtools.lv vartotojo paskyroje.

Jei persigalvosiu, ar galiu atšaukti duotus sutikimus? Kas tada būtų?

Jūs galite atšaukti savo sutikimą naudoti savo asmens duomenis, taip pat užsiregistruoti AMtools.lv, tačiau jei sutikimas bus atšauktas, nebegalėsite užbaigti Pirkinių AMtools.lv.

Ar turiu nurodyti tikrąjį vardą?

Taip. Registruodamiesi AMtools.lv, Jūs patvirtinate, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi bei Jums yra ne jaunesnis kaip 18 metų. Jei yra netikslumų, turite nedelsdami juos ištaisyti.

Kas nutiktų, jei nepateikčiau privalomų duomenų?

Jei nepateiksite reikiamų asmens duomenų, negalėsite pirkti AMtools.lv

Ką daryti, jei pateiksiu neteisingą informaciją?

Jei duomenys yra neteisingi, mes negalime organizuoti jūsų AMtools.lv Pirkinių pristatymo ir jūs negalėsite pasinaudoti savo teisėmis. Registruodamiesi AMtools.lv Jūs patvirtinate, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Dėl kokių priežasčių Amtools.lv gali susisiekti su manimi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Amtools.lv susisieks su jumis tik tuo atveju, jei išreiškėte tokį norą, kad informuotų jus apie asmeninius pasiūlymus, išpardavimus, nuolaidas ir kitus specialius renginius.

Privatumo politika (Informacija apie asmens duomenų tvarkymą)

Mums rūpi jūsų privatumas

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas. Mūsų tikslas – kad jūs jaustumėtės saugūs, kai dalijatės su mumis savo asmens duomenimis. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kurią naudojant galima nustatyti asmens tapatybę.

Mes imamės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs pas mus ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas vyktų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politiką, gaires ir procedūras.

Mums svarbu, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis būtų skaidrūs. Šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis AMtools.lv

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

- Administruoti vartotojo registraciją AMtools.lv

Tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti jūsų registraciją AMtools.lv. Šią informaciją būtina pateikti, kad galėtume užregistruoti jus AMtools.lv ir pristatyti jūsų pirkinius. Jei nepateiksite reikiamų asmens duomenų, negalėsite tvarkyti Pirkinių ir mes negalėsime užtikrinti Jūsų Pirkinių pristatymo.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Susilaikymo periodas

- Pirmas vardas

- Pavardė

- gimimo data (nurodo, kad esate ne jaunesnis kaip 18 metų)

- asmens kodas (jei suma viršija 150 eurų)

- adresas

- el.paštas

- Mobilaus telefono numeris

Jūsų sutikimas

Žr. „ Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

Jei negalite užpildyti nė vieno iš privalomų laukų, kad sėkmingai užbaigtumėte registraciją, turite susisiekti su AMtools.lv

Registruodamiesi AMtools.lv, Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi bei Jums yra ne jaunesnis kaip 18 metų. Jei pateikėte netikslius duomenis, turite nedelsdami juos ištaisyti.

- Administruoti AMtools.lv pirkinių pristatymus

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti Jūsų Pirkinių pristatymą Jūsų pasirinktu adresu. Šią informaciją būtina pateikti, kad galėtume atlikti Jūsų Pirkinių pristatymą. Jei nepateiksite reikiamų asmens duomenų, negalėsite apdoroti Pirkinių ir mes negalėsime užtikrinti Jūsų Pirkinių pristatymo.

Mes naudojame jūsų mobiliojo telefono numerį, kad susisiektume su jumis dėl pristatymo klausimų.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Susilaikymo periodas

- Pirmas vardas

- Pavardė

- Mobilaus telefono numeris

-adresas (miestas, gatvė, namas, pašto kodas)

Jūsų sutikimas

Žr. „ Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?- Identifikavimas

Tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume jus identifikuoti arba susieti jus su konkrečiu AMtools.lv vartotoju tik tais atvejais, kai mums reikia nustatyti, ar jūs esate tas asmuo, kuriuo tvirtinate, pavyzdžiui, pristatydami Pirkinį arba susisiekdami su mumis.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Susilaikymo periodas

Asmens duomenis, kuriuos jau turime apie jus, galime tvarkyti identifikavimo tikslais

- Pirmas vardas

- Pavardė

- Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris

Mūsų teisėtas interesas ir mūsų teisinė pareiga identifikuoti asmenis

Žr. skyrių „ Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

- Personalizuotų pasiūlymų ir kitų privilegijų administravimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti personalizuotus pasiūlymus ir kitus privalumus, tokius kaip lengvatos vardadieniais, kvietimai į specialius renginius; tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurie būtini konkrečiai naudai.

Jei AMtools.lv pristatysime papildomų privilegijų ar pasiūlymų, prašydami pateikti papildomus asmens duomenis arba jau pateiktus duomenis norime panaudoti kitais tikslais, pateiksime Jums atitinkamą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, prašydami asmens duomenų. arba diegiant naujus tikslus.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Susilaikymo periodas

- Pirmas vardas

- Pavardė

- AMtools.lv registruoti pirkimo duomenys

Apdorojimas būtinas norint suteikti jums Amtools.lv privalumus

Žr. „ Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

- Tiesioginė rinkodara

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami siųsti Jums tiesioginės rinkodaros informaciją, pavyzdžiui, siųsti Jums asmeninę ir aktualią informaciją bei pasiūlymus Jūsų pasirinktais komunikacijos kanalais: SMS žinutėmis, el. paštu, socialiniais tinklais.

Atkreipkite dėmesį, kad jei pasirinksite tiesioginę rinkodarą socialiniuose tinkluose, naudosime jūsų mobiliojo telefono numerį arba el. paštą, kad su jumis susisiektume socialiniuose tinkluose.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Susilaikymo periodas

- Pirmas vardas

- Pavardė

- Mobilaus telefono numeris

- el.paštas

- Socialinis tinklas

Jūsų sutikimas

Tol, kol norite gauti tiesioginės rinkodaros iš mūsų

Iš kokių šaltinių renkame asmens duomenis?

- Tu

Mes renkame jūsų pateiktus asmens duomenis, pavyzdžiui, kai registruojatės AMtools.lv arba susisiekiate su mumis.

Asmens duomenų atskleidimas

- Paslaugų tiekėjai

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Jūsų asmens duomenis perduodame mums paslaugas teikiančioms įmonėms, pavyzdžiui, Pirkinių pristatymui vykdyti, tiesioginės rinkodaros žinučių siuntimui ir pan. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Šios įmonės pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo sutartį privalo apsaugoti jūsų asmens duomenis.

- Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldybių institucijos

Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, Jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, taip pat valstybės ir vietos valdžios institucijoms jų prašymu. Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti teisėsaugos institucijoms, taip pat valstybės ir vietos valdžios institucijoms, siekdami apginti savo teisėtus interesus rengdami, teikdami ir gindami teisinius reikalavimus.

Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik ES/EEE. Jūsų asmens duomenys nėra siunčiami ir netvarkomi ES/EEE nepriklausančioje šalyje.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Visi iš jūsų gauti asmens duomenys yra saugomi AMtools.lv sistemoje tol, kol esate ir norite būti registruotas Amtools.lv vartotojas.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia jums daugybę teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

- Prieiga prie asmens duomenų

Jūs turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti leisti susipažinti su jūsų tvarkomais asmens duomenimis. Galite bet kada prisijungti prie AMtools.lv vartotojo paskyros, kad pamatytumėte konkrečią informaciją, kurią turime apie jus, pvz., vardą, pavardę, kontaktinę informaciją.

- Asmens duomenų taisymas

Jei manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, Jūs turite teisę ją ištaisyti. Jūs galite pakeisti informaciją apie save prisijungę prie savo AMtools.lv Vartotojo paskyros.

- Sutikimo atšaukimas

Tiek, kiek tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

- Prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginės rinkodaros prenumeratos galite atsisakyti prisijungę prie savo AMtools.lv vartotojo paskyros.

2018 m. gegužės 25 d. turite šias teises.

- Prieštaravimas tvarkymui, pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos tvarkome remdamiesi mūsų teisėtais interesais, tačiau mes ir toliau tvarkysime jūsų duomenis, net jei prieštaravote, jei turėsime įtikinamų priežasčių tęsti duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą.

– Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis, tačiau tai netaikoma tais atvejais, kai įstatymai įpareigoja duomenis saugoti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą.

- Apdorojimo apribojimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei prašote apriboti jūsų duomenų tvarkymą, tai gali turėti įtakos jūsų Pirkimo ir pristatymo galimybei. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą.

- Duomenų perkeliamumas

Galiausiai, jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte remdamiesi savo sutikimu arba sutartimi ir kai tvarkymas yra automatizuotas. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą.

Į ką galiu kreiptis, jei turiu klausimų?

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis.

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas, Jūs turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktinė informacija

SIA „Sandėlis 195“.
Reg. Nr.: 44103091714
Jur. adresas: Voldemāra Baloža gatvė 13, Valmiera, LV-4201, Latvija
Telefonas: +371 22 01 77 77
paštas: info@amtools.lv