Transmisijas eļļas uzpildes iekārta "NEW GEN" + adapteri JBMTransmisijas eļļas uzpildes iekārta "NEW GEN" + adapteri JBM
  • -1 947,50 €
Review (0)
2 359,50 €4 307,00 €
Visiškai automatizuota oro kondicionieriaus pildymo mašina R134a ir R1234yf šaltnešiams, JBMVisiškai automatizuota oro kondicionieriaus pildymo mašina R134a ir R1234yf šaltnešiams, JBM
  • -1 505,00 €
Keltuvas tinka lengviesiems automobiliams ir komercinėms transporto priemonėms kelti.2 kolonu keltuvas 4500kg Evolution
  • Tik internetu
  • -250,00 €
Review (0)
1 850,00 €2 100,00 €
Modulinė dirbtuvių sandėliavimo sistema 18 vnt. JBMModulinė dirbtuvių sandėliavimo sistema 18 vnt. JBM
  • -705,00 €
Review (0)
1 785,00 €2 490,00 €
Dviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas su magnetiniu užraktu 4 tonos, 380VDviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas su magnetiniu užraktu 4 tonos, 380V
  • Tik internetu
  • -150,00 €
Review (0)
1 750,00 €1 900,00 €
Slider Offer Banner

Bendrosios taisyklės

1. SIA "Noliktava 195", (toliau Pardavėjas), juridinis adresas: Voldemāra baloža iela 13, Valmiera, Latvija, parduotuvėse įsigytoms prekėms (toliau - Prekė), teisės aktuose numatytą prekių atitiktį Sutarties sąlygos (toliau – Garantija) užtikrinamos:

Jeigu prekę perka Vartotojas (fizinis asmuo, perkantis prekę tikslu, nesusijusiu su jo ūkine ar profesine veikla), tai Garantija galioja 24 mėnesius (dvejus metus) nuo prekės pristatymo dienos. Prekė pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

Jeigu Prekę perka juridinis asmuo (asmuo, perkantis prekę su savo ūkine ar profesine veikla susijusiam tikslui) arba fizinis asmuo, kuris vykdo ūkinę veiklą ir perka Prekę turėdamas tikslą ją naudoti ūkinėje veikloje, ir Prekės nedraudžiama naudoti ūkiniais ar profesiniais tikslais eksploatacijai, tuomet Pardavėjas nustato 12 mėnesių garantiją nuo Prekės pristatymo dienos. Ši nuostata nesutrumpina juridiniams asmenims gamintojo garantijos termino, kurį po 12 mėnesių suteikia gamintojo ar platintojo įgaliotas serviso centras (toliau – Servisas).

2. Vartotojo subjektyvi nuomonė apie prekę, jos savybes ar eksploatacines savybes (patinka, nepatinka) negali būti pagrindu manyti, kad prekė neatitinka sutarties sąlygų. Pavyzdžiui, nepatinka spalva, kandžiojasi vilnonis megztinis, gaminys atrodė kitaip nei kompiuterio ekrane ir pan.

3. Prekei gali būti taikoma gamintojo garantija, kuri gali būti ilgesnė nei nurodyta šiose sąlygose. Naudojantis gamintojo suteikta garantija, turi būti laikomasi šių garantijos terminų bei gamintojo nustatytų garantijos galiojimo ir naudojimo sąlygų.

Kada galioja garantija?

4. Bet kokia Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas gali pateikti sandorį patvirtinantį dokumentą (čekį ar važtaraštį), o Pirkėjas Prekę naudojo pagal Prekės naudojimo instrukciją ir veikė pagal Garantijos sąlygas. .

5. Gaminiams, kurių gaminio naudojimo instrukcijoje ar kitame pridedamame dokumente nurodyta, kad Prekę turi sumontuoti profesionalas, Garantija galioja, jeigu Pirkėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius tokios Prekės sumontavimą licencijuoto serviso ar kvalifikuoto specialisto.

6. Vartotojas pretenziją dėl sutarties neatitinkančios prekės gali pareikšti pateikdamas pretenziją Pardavėjui per du mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie prekės neatitikimą sutarties sąlygoms.

7. Juridinis asmuo ar ūkio subjektas gali kreiptis dėl garantinio reikalavimo per 4 savaites nuo tos dienos, kai sužinojo Prekės trūkumą ar sugadinimą.

Kada garantija negalioja?

8. Garantija netaikoma Prekės komplekte esantiems priedams (akumuliatoriai, baterijos, jungiamieji laidai, dulkių siurblių maišeliai ir šepečiai, lemputės, saugikliai, filtrai, alyvos ir tepalai bei kiti komponentai), kuriems taikomi natūralūs susidėvėjimas eksploatacijos metu arba kurios yra periodiškai keičiamos, numatytos naudojimo sąlygose arba pagrįstai numatomos, atsižvelgiant į įprastą prekės funkcionalumą (pvz., dulkių siurblio maišelių keitimas, pjovimo peilių ar laido keitimas).

9. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekės sugadinimas ar trūkumas atsirado dėl šių priežasčių:

Gaminys buvo naudojamas kitiems tikslams, nei numatė gamintojas;

Ant Prekės pakuotės ar prie Prekės pritvirtintoje etiketėje nurodytas galiojimo laikas pasibaigęs;

Atsirado natūralus nusidėvėjimas (pavyzdžiui, baterijų resursas, akumuliatoriai, padangų susidėvėjimas, batų, pirštinių ir kitų drabužių nusidėvėjimas, filtrų susidėvėjimas ir kt.);

Neatitikimų atsiradimo priežastis – netinkamas įrengimas, surinkimas ar įrengimas;

Neatitikimų priežastis – netinkamas Prekės paruošimas darbui ar eksploatacijai (įskaitant mechaninius pažeidimus), Gaminio gamintojo nurodymų Prekės instrukcijose ar Prekės aprašyme nesilaikymas;

Žala dėl kritimo, nebent Gaminio gamintojas konkrečiai nurodė, kad Gaminys yra atsparus kritimui;

Buvo atlikti neleistini remonto darbai (pavyzdžiui, atidarytas korpusas, išardytos Prekės dalys, mechanizmai ir kt.), kurie nėra skirti kasdienėje Prekės eksploatacijoje, ir buvo atlikti asmens, kuris nėra Tarnybos atstovas;

Nustatyta, kad pažeistas Gaminio gamintojo garantinis antspaudas arba serijos numeris;

Nestandartinių maitinimo blokų, priedų ir atsarginių dalių, taip pat žaliavų (kasečių, dažų ir kt.), kurių gamintojas nepatvirtino naudoti su nurodytu Gaminiu, naudojimas ir jei dėl to šis gaminys buvo pažeistas. produktas;

Naudota piratinė arba netinkama programinė įranga (diagnostikos įrangoje);

Neatlikta nuolatinė serviso priežiūra (prekėms, kurioms to reikia);

Nebuvo atliktas savalaikis susidėvėjusių elementų keitimas, dėl ko Prekė dar labiau sugadinta;

Prekė buvo veikiama instrukcijoje nenumatytų aplinkos poveikių (netinkama temperatūra, drėgmė, gamtos elementai – žaibas, gaisras, potvynis ir kt., bei pašalinių daiktų – skysčių, vabzdžių ir kt. patekimas į jos dalis);

Prekė buvo naudojama ūkinei ar profesinei veiklai, tačiau toks Prekės naudojimas nėra nurodytas Prekės instrukcijose ar Prekės aprašyme;

Prekė buvo naudojama jau po to, kai buvo nustatytas defektas ar pažeidimas ir dėl tokios Prekės naudojimo atsirado papildomų defektų ar pažeidimų;

Gaminys buvo bet kokiu būdu modifikuotas (kai kuri dalis suvirinta, prie kompresoriaus pridėtas papildomas imtuvas. bet kokie pakeitimai)

10. Tais atvejais, kai Prekė yra sumontuota, įmontuota ir, nesuderinus su Pardavėju ar Serviso atstovu, yra išmontuojama prieš diagnostiką, o Prekės gedimo priežasties nustatyti nepavyksta, Pardavėjas daro prielaidą, kad Prekės gedimo priežastis. defektas yra neteisingas gaminio montavimas, montavimas ar naudojimas ir garantija negalioja.

11. Tais atvejais, kai dėl diagnostikos nustatoma, kad Prekės defektams Garantija netaikoma, Servisas gali pareikalauti iš Pirkėjo diagnostikos išlaidas padengti pagal Paslaugos kainos žiniaraštį.

Prekių pristatymo užsakymas neatitikčiai įvertinti

12. Prekės atitikties sutarčiai įvertinimas, prekės diagnostika ir remontas atliekamas per Servisą Latvijoje. Jei Paslauga yra ne Latvijoje, Pardavėjas užtikrina Prekės pristatymą iš parduotuvės iki Paslaugos ir atgal.

13. Prekės priėmimo punktai, į kuriuos Pirkėjas privalo pristatyti Prekę:

Paslauga, jei ji yra Latvijos teritorijoje;

amtools.lv Voldemāra Baloža iela 13, Valmiera

14. Jei Prekė yra stambiagabaritė arba sunkesnė nei 10 kg, bet lengvesnė nei 30 kg, Prekė gali būti pristatyta į Paslaugą arba Pardavėjui per Omnivą – Pirkėjas Pardavėjo lėšomis.

15. Jei Prekė yra stambiagabaritė arba sunkesnė nei 30 kg, Prekę Paslaugai arba Pardavėjui pristato Pirkėjas, pristatydamas prekę į parduotuvę adresu Voldemāra Baloža g. 13, Valmiera.

16. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Prekės pristatyti į vieną iš Pardavėjo parduotuvių ar Serviso neįmanoma (Prekė sumontuota, įmontuota, paklota ir pan.), Šalys derasi dėl diagnostikos atlikimo tvarkos.

Prekės priėmimas/perdavimas Paslaugoje arba parduotuvėje

17. Prekės pažeidimo atveju rekomenduojame Prekę pristatyti tiesiai į Servisą, nes tai žymiai sumažina žalos įvertinimo ir remonto laiką;

18. Prieš perduodant diagnostinę įrangą Servisui ar Pardavėjui, pasirūpinkite, kad joje esantys duomenys būtų išsaugoti, sukurdami atsarginę kopiją, nes diagnostikos ar remonto metu duomenys gali būti negrįžtamai prarasti;

19. Pardavėjas neatsako ir nepadengia perduotoje įrangoje esančios informacijos atkūrimo ir atkūrimo išlaidų, taip pat neužtikrina ir negarantuoja fizinių asmenų duomenų apsaugos;

20. Perduodant Prekę Pardavėjui ar Paslaugai, prekė turi:

Išvalykite (pavyzdžiui, vejapjovė turi būti nuvalyta nuo žolės likučių), kad serviso technikas be papildomo darbo galėtų diagnozuoti Gaminį. Priešingu atveju Paslauga gali išrašyti Pirkėjui sąskaitą už Prekės valymą pagal jo kainų lapą;

Pilnoje pakuotėje, kuri yra neatsiejama gaminio neatitikties vertinimo dalis. Neužbaigtas gaminio surinkimas gali būti priežastis atsisakyti priimti Prekę;

Supakuota, kuri leidžia saugiai nugabenti prekę į Tarnybą, sumažinant vizualinių ir mechaninių pažeidimų tikimybę.

21. Priduodant prekę Pardavėjui, iš abiejų pusių užpildomas ir pasirašomas Prekės priėmimo/pridavimo aktas, kuriame nurodoma informacija apie prekę, jos surinkimą ir vizualią būklę jos perdavimo metu, taip pat tiksli prekės trūkumo ir/ar jo apraiškų aprašymas.

Neatitikimo taisyklės ir sąlygos

22. Pardavėjas įsipareigoja kuo greičiau pašalinti Prekės neatitikimą arba pateikti kitą sprendimą, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų, jei Paslauga yra Latvijoje arba per 45 dienas, jei Garantija aptarnaujama servise už Latvijos ribų.

23. Jei Prekės Paslauga nustato gamybinius neatitikimus, jie pašalinami (Prekė suremontuojama) neatlygintinai.

24. Jeigu Prekės neatitikimų pašalinti neįmanoma, arba tai nėra proporcinga, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Prekė būtų pakeista į tokią pat prekę ar kitą prekę iš Pardavėjo parduotuvėse turimo prekių asortimento, t. sumokėjus papildomą kainų skirtumą, jei toks yra.

25. Pirkėjui pasirinkus Prekės keitimą, naujos Prekės garantija galioja nuo senos Prekės pristatymo dienos, ją pratęsiant laikotarpiui, lygiam dienų, kai Pardavėjas priėmė Prekę iš Pirkėjo, skaičiui. iki tos dienos, kai Pardavėjas išsiuntė Pirkėjui pranešimą apie Prekės gavimą.

26. Tuo atveju, kai Prekės neatitikties sutarties sąlygoms pašalinti neįmanoma, o Pirkėjas nepasirenka prekės keitimo, tuomet Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. pinigų, sumokėtų už prekę. Tokiu atveju Pardavėjas, apskaičiuodamas grąžintiną pinigų sumą, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio penkta dalimi, gali atsižvelgti į Prekės nusidėvėjimą arba naudą, kurią Pirkėjas gauna. gautas naudojant Prekę.

27. Pirkėjas privalo atsiimti Prekę iš Pardavėjo per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pirkėjas gavo pranešimą apie Prekės gavimą. Nuo 15 (penkioliktos) dienos Pardavėjas turi teisę skaičiuoti Prekės saugojimo mokestį 1 (vieną) EUR už kiekvieną saugojimo dieną. Pardavėjas ir Pirkėjas gali susitarti dėl kitokios, konkrečios Prekės atsiėmimo dienos, tuomet saugojimo mokestis nuo 15 dienos iki nurodytos dienos neskaičiuojamas.

28. Praėjus 3 mėnesiams nuo tos dienos, kai Pirkėjas gavo pranešimą apie Prekės gavimą, Pardavėjas perima Prekę ir ja disponuoja. Prekės utilizavimo išlaidas, jei tokių yra, Pardavėjo prašymu turi padengti Pirkėjas.

Naudinga informacija klientams

29. Jei Prekė turi gamintojo instrukciją, prieš naudodami gaminį visada perskaitykite ją. Taip, Pirkėjas negavo vartotojo vadovo kartu su Preke ar elektroniniu paštu, nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar el.

30. Įsigytos prekės turi būti naudojamos pagal paskirtį, laikantis naudojimo instrukcijoje nurodytų naudojimo ir priežiūros reikalavimų. Per didelis arba intensyvus gaminio naudojimas gali paspartinti gaminio gedimą.

31. Kad Prekė išlaikytų savo gerąsias savybes:

Prekė turi būti naudojama atsargiai, pagal paskirtį ir tokiomis sąlygomis, kokiomis Prekę numato naudoti gamintojas (pvz., buitinės prekės dažniausiai nėra skirtos profesionaliam naudojimui ar intensyviomis sąlygomis);

Pirkėjas privalo užtikrinti tinkamą prekės priežiūrą ir valymą;

Atsižvelgdamas į prekės funkcionalumą, Pirkėjas, esant poreikiui, privalo užtikrinti, kad susidėvėjusios detalės, elementai ar priedai būtų laiku pakeisti galiojančiais pagal gamintojo instrukcijas (pvz., laiku pakeista visų variklio agregatų, liftų, dulkių maišelių alyva dulkių siurbliai, peiliai vejapjovėms, grandinės elektrinėms ar benzininiams grandininiams pjūklams ir kt.);

Jei Prekė yra skirta savarankiškam surinkimui, tai turi būti atliekama naudojant tik gamintojo nurodytus gaminio komponentus, tvirtinimo detales ir įrankius.

32. Priimdami Prekę visada įsitikinkite, kad nepažeista Prekės pirminė ar transportinė pakuotė. Jeigu yra matomų pakuotės pažeidimo požymių, Jūs turite teisę nedelsiant atidaryti pakuotę ir apžiūrėti Prekę.

33. Jei apžiūros metu nustatote, kad Prekė yra pažeista, turite teisę nepriimti Prekės ir grąžinti ją Pardavėjui. Tokiais atvejais būtinai susisiekite su Pardavėju ir informuokite jį apie situaciją.

34. Prekės važtaraštis ir paslaugų sąrašas Jums atsiunčiamas el.paštu, jeigu tai nurodėte savo profilyje pardavėjo platformoje. Kitais atvejais šiuos dokumentus galima gauti paprašius;

35. Kilus klausimams kreiptis į Pardavėjo klientų aptarnavimo centrą telefonu +371 22017777 arba rašyti info@amtools.lv